Notícies de la indústria

  • Condicions de funcionament del mar

    El transport internacional de mercaderies per mar es refereix a l'acte de transportar la càrrega consignada pel carregador des del port d'un país al port d'un altre país per mar, utilitzant un vaixell de navegació marítima com a mitjà de transport i rebent mercaderies com a recompensa, d'acord amb el l'acord de la mar...
    Llegeix més
  • Anàlisi de la indústria

    Amb la promoció de les bicicletes compartides, cada cop més persones han entrat al cercle del ciclisme, però la comprensió de moltes persones de les bicicletes encara es troba al nivell de les eines de transport.Els viatges ecològics són l'ús dels viatges que tenen menys impacte en el medi ambient.Un mode de viatge que no...
    Llegeix més